Werkwijze

Zonder luisteraar, geen verhaal… Als begeleider, coach of trainer stem ik af op het verhaal van jou, van de groep of het team of de organisatie waarin gewerkt wordt. Van daaruit gaan we op zoek naar het doel. Waar wordt naar verlangd? En welke ruimte is er om daar te komen? En hoe kunnen we die ruimte samen vergroten en de mogelijkheden versterken.

Ieder traject bij LEEF begint met een kennismakingsgesprek in dit gesprek ervaar je al direct de werkwijze. Graag luister ik naar het verhaal en verlangen wat hierin besloten ligt. Hieruit wordt een doel geformuleerd en dit doel geeft richting aan het gehele traject. Of het nu gaat om coaching, groepstrajecten of training.

Het doel rondom persoonlijke ontwikkeling gaat niet over SMART (specifieke, meetbare, actiegerichte, realistische of tijdsgebonden aspecten) doelen. Het gaat om het vinden van datgene waar naar verlangd wordt. Dat verlangen is de drijvende kracht achter het bereiken van de beoogde groei of verandering. Daarnaast moet het doel richting kunnen geven aan de gesprekken zonder dat de ruimte al volledig wordt ingeperkt. Belangrijk is dat het doel ook ruimte laat voor creativiteit, onderzoeken etc.

Vervolgens ontvang je van mij een voorstel/advies voor de aanpak. Dit voorstel is een begin van een volgend gesprek waarbij we samen vaststellen of dit inderdaad de weg is die bewandeld kan gaan worden.

Aandacht en afstemmen

Elke begeleidingsvorm bij LEEF biedt ruimte voor jou als persoon of voor jouw specifieke organisatie of jullie team. Er wordt aandachtig geluisterd naar krachten, talenten, kwaliteiten, wensen, verlangens en aanknopingspunten. Je wordt gezien als mens. Gewoon zoals je bent, zonder oordeel.

Vertaling naar de praktijk

Individuele coaching, groepscaching, supervisie, intervisie en training zijn mooie hulpmiddelen om ruimte te creëren voor gericht leren, ontwikkelen en groeien. Het echte verschil komt echter pas tot stand in de praktijk, het dagelijkse leven. Ik begeleid je bij het vertalen naar de praktijk.

© Copyright - Leef Voor Ontwikkeling