Supervisie

Supervisie is een individueel leertraject met behulp van een supervisor. Er wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl. Het geeft zicht op de situaties welke iemand problemen kan opleveren. Waar dit mee te maken kan hebben. Hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn. We verkennen en herkennen vaste patronen en gaan op zoek gaan naar dieperliggende motieven. Bij supervisie ligt het accent op het leren, ook voor volgende situaties.

© Copyright - Leef Voor Ontwikkeling