Samen

Het krachtige van het leren in een groep, is het leren van elkaar. Alle groepstrajecten bieden ruimte voor het groepsdoel en de individuele doelen van de groepsleden.

Mensen kunnen niet tegen zinloosheid. Daarom is het van groot belang bij groepstrajecten om stil te staan bij de ZIN van het samenzijn. Hierbij is aandacht voor de ZIN om samen te zijn als groep, bijvoorbeeld samen leren en ook aandacht te hebben voor het individuele doel.

Ruimte voor het verschil

Alle mensen in de wereld delen een grote gemeenschappelijkheid. Namelijk ons streven naar veiligheid, geborgenheid en geluk. Tegelijkertijd zijn er ook duidelijke verschillen. Deze verschillen zijn van allerlei aard. Bijvoorbeeld culturele achtergrond, opvoeding maar ook interesses, kwaliteiten en ambities. Het uitgangspunt bij LEEF is dat er in deze verschillen geen rangordening is aan te brengen op basis van wat het beste is. Elk verschil heeft zijn kracht en plek. Door ruimte te geven aan deze verschillen en andere manieren van kijken, ontstaan nieuwe mogelijkheden, andere samenwerkingen, ander gedrag etc..

In de groepstrajecten is er onderscheid tussen groep- of teamcoaching en training.

© Copyright - Leef Voor Ontwikkeling