Coachen in de transitionele ruimte

Ik ben verbonden als opleider aan de opleiding Coachen in de transitionele ruimte van instituut Beschermjassen in Amsterdam. Gedurende deze opleiding ontwikkel je je tot coach en kun je je eigen coachingspraktijk opbouwen of uitbouwen.

Wat leer je?

Er is veel vraag naar goede coaches die in staat zijn complexe vragen in allerlei arbeids- en leercontexten te begeleiden. Vaak ontstaan deze coachvragen doordat een situatie in het werk of in een leersituatie verandert. Daarnaast speelt ook de sociale omgeving vaak een rol. Ook de verschillen in mens- en wereldbeelden en de steeds wisselende werkelijkheden maken het vaak lastig om een constructieve relatie op te bouwen tussen de coach en de coachee. Niet zelden lijken de coachee en de coach vanwege culturele of andere verschillen tegen een muur aan te lopen. Coachen in de transitionele ruimte is allereerst een gedegen coachopleiding. Zo leert de student competent te handelen met gebruikmaking van zowel actuele als klassieke coachingsmethodieken. Naast deze gebruikelijke coachingsvaardigheden, leert de coach de instrumenten en kwaliteiten om de begeleiding zodanig vorm te geven dat de coachingsrelatie een transitionele ruimte wordt. De opleiding onderscheidt zich ten opzichte van andere coachopleidingen door de coaching te zien als een transitionele ruimte, waarin plaats is voor kwetsbaarheid, creativiteit en groei.

De opleiding is geaccrediteerd door de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) en door de BAMw (23,2 punten).

© Copyright - Leef Voor Ontwikkeling