LEEF!

Het leven zit vol kansen en mogelijkheden om te groeien. Te groeien als economie, te groeien als bedrijf en zeker ook om te groeien als mens. LEEF helpt ruimte te geven aan deze groei. Echte AANDACHT voor de persoon en zijn of haar ambitie staan hierin centraal.

Bij LEEF kun je terecht voor coaching, begeleiding, supervisie, groepstrajecten en training. Waar je ook voor kiest de weg die we volgen zal op maat zijn. Hierbij staat jouw verhaal binnen de situatie waarin jij werkt of Leeft centraal. We gebruiken jouw verhaal, jouw ervaringen om samen op zoek te gaan naar ruimte. Ruimte van waaruit je het doel, de wens of het verlangen wat je hebt kunt bereiken.

Jouw verhaal centraal

Met verhalen geven we betekenis aan de gebeurtenissen in het leven. Verhalen spelen een belangrijke rol in het leven van mensen. Als kind leren we bijvoorbeeld normen en waarden door de sprookjes die ons worden voorgelezen en de familieverhalen die vertelt worden. Met verhalen brengen we ordening in de chaos. Verhalen zijn onze constructies van de werkelijkheid.

In de coaching, begeleiding, training bij LEEF is dan ook een belangrijke plek ingeruimd voor verhalen. Een ieders eigen verhalen, verhalen van de organisatie, verhalen uit andere sectoren, branches en werelden. Al deze verhalen bieden aanknopingspunten om te komen tot groei als mens, professional of als team of organisatie.

Verandering

Verandering en transities zijn voortdurend om ons heen. Het is zelfs zo’n groot deel van ons bestaan geworden, dat we ons kunnen afvragen of we in plaats van een tijdperk vol verandering, in een verandering van tijdperk zitten. Alles om ons heen is aan verandering onderhevig.

In de LEEF trajecten is er aandacht voor veranderingen die gaande zijn in de levens van de deelnemers. Evenzo in de context van een organisatie en de samenleving. Maar ook voor het veranderen zelf. Wat is het eigenlijk en wat doet het. Door het verhaal rondom veranderen te weten, ontstaat er ruimte voor het toelaten en benutten van verandering.

Beschermjassen

Bij verandering en transities in het leven kunnen we in een moeilijke periode komen. Een periode waarin we het oude kwijt zijn geraakt of kwijt dreigen te raken. En het nieuwe er nog niet is of nog niet in beeld is. In deze fase van verandering kan het soms helpen om zicht te hebben op wat je in eerdere veranderingen geholpen heeft. Dit kan van alles zijn. Zo’n hulpmiddel noemen we een beschermjas.

In de LEEF trajecten wordt ruimte geboden en gewerkt aan het vinden van deze beschermjassen. Zodoende ontstaat er ruimte voor het nieuwe, zonder het krachtige van het oude te verliezen.

Visie LEEF

“Het leven is onze leerschool. LEEF staat voor denken, durven en doen! Leren van ervaringen die we opdoen in ons leven. Maar ook voor de ruimte die we nemen om stil te staan en te reflecteren. Vanaf het moment dat je geboren wordt, begint het leren. Als kind kun je dat niet alleen. De mensen om je heen helpen je leren. Als volwassene is dat eigenlijk niet anders. Je leert van en met de mensen om je heen. LEEF gelooft in samen leren, zowel in groepen als 1-op-1.”

© Copyright - Leef Voor Ontwikkeling