Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Ze vormen samen een intervisiegroep. Het meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen. De bedoeling is aan de inbrenger van het probleem vragen te stellen. Met deze vragen een beroep te doen op zijn/haar eigen probleemoplossend vermogen en inzicht te krijgen hoe verder te handelen.

Intervisie is een manier waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld. Met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf  worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van de intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden.

Wanneer we intervisie inzetten als manier om te groeien, dan is het mijn rol om deze basisvaardigheden samen met de groep te ontwikkelen. En te zorgen voor een vruchtbare start waarna de groep zelfstandig verder kan.

© Copyright - Leef Voor Ontwikkeling