Groepscoaching

Groep- of teamcoaching kenmerkt zich door een aanpak waarbij de groep, als geheel of individuele leden van de groep, praktijksituaties meenemen waarbij we vervolgens met elkaar de situatie gaan uitpluizen. Nagaan wat er allemaal over te zeggen valt. Welke (belemmerende) overtuigingen spelen, wat de context is? Vervolgens zoeken we samen naar ruimte om het anders te doen of te bekijken. Hier begint de verandering en dus de groei.

© Copyright - Leef Voor Ontwikkeling