Groepssupervisie

Supervisie is een individueel leertraject, met behulp van een groep en een supervisor. Er wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl. Het geeft zicht op welke situaties bij iemand problemen kan opleveren. Waar dit mee te maken kan hebben. Hoe ze ermee omgaan. En welke alternatieven er zijn. We verkennen en herkennen van vaste patronen gaan op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen. Bij supervisie ligt het accent op het leren, ook voor volgende situaties.

© Copyright - Leef Voor Ontwikkeling