Coaching

In een 1-op-1 coachingstraject staat het ervaringsleren centraal. Met ervaringsleren kunnen we de tijd even stil zetten en goed kijken naar wat er gebeurt. Een ervaring is een onuitputtelijke bron van leermomenten. Hierin komen opgedane vaardigheden, overtuigingen, kennis en karakter samen. Door hier samen naar te kijken, verdiepen we de ervaring. De ervaring wordt een duurzame levensles. Iedere ervaring heeft dit in zich. Bewustwording hiervan en het ter discussie stellen van belemmerende overtuigingen en de eigen beperkingen, geven enorm veel ruimte voor persoonlijke groei.

De basis van de coaching is vertrouwen, openheid en integriteit. Ik zorg voor een energieke sfeer, die als katalysator werkt voor de gewenste verandering.

© Copyright - Leef Voor Ontwikkeling